Aktuellt

Stängningsdag 14 oktober

Publicerad 14 okt, 2016

Stängningsdagen syftar till att säkerställa att vi håller den goda kvalitén som vi strävar efter.

Idag sker utbildning i säkerhet på förskolan: HLR, hantera brandsläckare och brandfilt. 

Under eftermiddagen fördjupar vi oss i vår arbetsplan och för diskussioner kring vårt arebte kopplat till läroplanen.