Barnsyn

Vi ser barn som kompetenta medmänniskor. De kan, de vill och de har mycket att lära både oss vuxna och varandra. Med stort engagemang utforskar vi barnens värld tillsammans!

Vi ser barns nyfikenhet som ett driv för deras upptäckande och vi som pedagoger vill vara medforskare i deras lärande och kunskapsbyggande. Barn har tankar, hypoteser och teorier som vi vill ta vara på, pröva och utveckla. Det är barnens tankar och idéer som ska ligga till grund för det vi jobbar med på förskolan. 

Vår barnsyn ligger till grund för hur verksamheten planeras och organiseras. Vi ser barnens olikheter som en tillgång och möter varje individ där den befinner sig. Vi vill lyfta fram de olika kompetenser som varje barn har och utvecklar. Vi vill hjälpa varje barn bli den bästa versionen av sig själv.