Våra värdeord

Vi för ständiga diskussioner om värdegrunden och vårt förhållningssätt. Våra värdeord är:

Trygghet genom goda relationer, kommunikation och omtanke.