Personal

Vi som jobbar på Västanvind!

Administration

Rektor: Erika Almvärn 
072-185 05 74
erika.almvarn@cis.se

Utvecklingschef: Mattias Mild
073-326 24 53
mattias.mild@cis.se

IT-ansvarig: Roger Jonsson
roger.jonsson@cis.se

Vaktmästare: Niklas Nordén
niklas.norden@sodraskolan.se
 

Pedagoger:

Samordnare och Förskollärare: Marie Gilhewijk
marie.gilhewijk@cis.se

Lisa Mattsson - Förskollärare

Sara Lindahl - Förskollärare

Liza Berkeby - Barnskötare

Erika Björn - Barnskötare

Linn Berkeby - Resurs

Kristina Ahlström - Köksansvarig