Personal

Vi som jobbar på Västanvind!

Erika Almvärn - Rektor
072-185 05 74
erika.almvarn@cis.se

Marie Gilhewijk - Samordnare och Förskollärare
marie.gilhewijk@cis.se

Lina Johnsson - Förskollärare

Sara Lindahl - Förskollärare

Maja Gustafsson - Barnskötare

Liza Berkeby - Barnskötare

Erika Björn - Barnskötare

Linn Berkeby - Köksansvarig