Så här fungerar det:

Västanvind är en fristående förskola inom Cis Kalmar AB. Våra fokusområden är Läsning och EQ. Förskolan startade januari 2015 och har två avdelningar. Hösten 2021 kommer vi att ha en större avdelning med olika grupper beroende på aktivitet, fokus och inriktning.

Vad kostar det att gå på Västanvind?

Avgiften grundar sig på hushållets inkomst. Vi tillämpar maxtaxa vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. En månad är avgiftsfri för sommarsemester.

Vilka är förskolans styrdokument?

Vi följer de nationella styrdokumenten, vilka är Skollagen och Läroplan för förskolan (Lpfö18).

Får vem som helst gå på förskolan?

Ja. Västanvind är en förskola för alla barn från 1 år tills de börjar förskoleklass.

Var ligger förskolan?

Västanvind ligger centralt på Storgatan 43 i Färjestaden.

Är pedagogerna behöriga?

Vi ställer höga krav på våra medarbetare och strävar efter att alla ska ha formell behörighet och mycket god kompetens inom sitt område.

Hur tillagas maten?

På Västanvind får barnen frukost och mellanmål som vi tillreder själva. Lunchen levereras från Akademikrogen, som också levererar lunch till övriga enheter inom koncernen.

Hur anmäler man sitt barn?

Vi har en egen placeringskö och erbjuder plats utifrån ködatum, syskonförtur och barngruppens storlek. I fliken "Ansökan" här på hemsidan finns det ett formulär att fylla i.

Vad har Västanvind för öppettider?

Vi håller öppet dagtid måndag till fredag, 11 månader om året. Öppettiderna från hösten 2021 är kl 06.30-17.30. Under sommaren har vi semesterstängt fyra veckor.

Har man automatisk en skolplats på Östra skolan när man börjar på Västanvind?

Nej, vi har ingen förtur inom koncernen. Vi rekommenderar att du som vårdnadshavare gör ditt eget aktiva val genom att ställa ditt barn i kö till Östra skolan. Aktuellt datum då ditt barn börjar hos oss på Västanvind blir annars det ködatum som gäller till Östra skolan.