Så här fungerar det:

Västanvind är en fristående förskola med fokusområden läsning och EQ. Förskolan startade januari 2015.

Vad kostar det att gå på Västanvind?

Avgiften grundar sig på hushållets inkomst. Vi tillämpar maxtaxa vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. En månad är avgiftsfri för sommarsemester.

Vilka är förskolans styrdokument?

Vi följer de nationella styrdokumenten, vilka är Skollagen och Läroplan för förskolan (Lpfö18).

Får vem som helst gå på förskolan?

Ja. Västanvind är en förskola för alla barn från 1 år tills de börjar förskoleklass.

Var ligger förskolan?

Västanvind ligger centralt på Storgatan 43 i Färjestaden.

Är pedagogerna behöriga?

Vi ställer höga krav på våra medarbetare och strävar efter att alla ska ha formell behörighet och mycket god kompetens inom sitt område.

Hur tillagas maten?

På Västanvind får barnen frukost och mellanmål som vi tillreder själva. Lunchen levereras från kommunens tillagningskök och körs ut varm till oss.

Hur anmäler man sitt barn?

Vi har en egen placeringskö och erbjuder plats utifrån ködatum, syskonförtur och barngruppens storlek. I fliken "Ansökan" här på hemsidan finns det ett formulär att fylla i.

Vad har Västanvind för öppettider?

Vi håller öppet dagtid måndag till fredag, 11 månader om året. Öppettiderna sätts efter behov utifrån barnens schema (Vårdnadshavares arbetstider och skälig restid till och från arbete). Under sommaren har vi semesterstängt fyra veckor.