Om förskolan

Välkommen till förskolan Västanvind! Den lilla förskolan med det stora hjärtat! Våra fokusområden är EQ och Läsning. Vi lägger stort fokus på trygghet och att skapa goda relationer, som en grund för vidare inlärning. Vårt mål är ett medvetet och förebyggande arbete för att varje barn ska kunna utvecklas till att bli den bästa versionen av sig själv!

Västanvind är en fristående förskola vilket innebär att den har en annan huvudman än kommunen. Huvudman för Västanvind är CIS Kalmar AB, en lokalt ägd och idéburen skolkoncern där förskolan Sunnanvind, grundskolorna Södra skolan och Västra skolan, samt gymnasieskolan CIS i Kalmar och grundskolan Östra skolan ingår. Västanvind följer de nationella styrdokumenten, vilka är Skollagen och Läroplan för förskolan (Lpfö18). Förskolan håller öppet 11 månader om året. Under sommaren har vi semesterstängt fyra veckor.

Läsning, trygghet och att skapa goda relationer är det som genomsyrar vårt arbete. Ett aktivt arbete med EQ är en röd tråd i vår verksamhet och som sedan följer barnen vidare inom koncernens olika skolformer.  
Barnen får möjlighet att uppleva inne- och utemiljön på olika sätt och utforska närområdet. Vår undervisning utgår från läroplanens alla delar genom ett tematiskt arbetssätt där vi upptäcker, utforskar och lär i samspel med varandra. Barnens erfarenhet, tankar och idéer vävs in i vår undervisning.

Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för att synliggöra lärprocesser och föra arbetet vidare genom reflektioner tillsammans med barnen och mellan pedagogerna. Pedagogisk dokumentation låter barnen få syn på sitt eget lärande, fungerar som ett arbetsmaterial för pedagogerna och ger familjerna möjlighet att bli delaktiga i de processer som sker på förskolan. Det är även en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna utvärdera hur förskolan arbetar i enlighet med läroplanens mål och intentioner.